Friday, July 2, 2010

date

तू अफाट..
मी अफाट..
आपली भेट ही..
व्हावी अफाट.......

तुझ्या शब्दांचे..
दिवे पेटव..
काळोखाच्या..
किनार्‍यावर,
चांदण्याला..
सापडू दे लय..
आवेगाच्या..
लाटा सावर,
तार्‍याना गुंफून..
नक्षत्रे दाखव..
चंद्रावर ओढ़..
ढगांची चादर,
थोडा गडद..
एकांत रंगव..
फ़क्त तू मी..
बाकी धूसर.........

तू अफाट..
मी अफाट..
आपली भेट ही..
व्हावी अफाट.......

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...