दोन प्रकारची माणसं शांत झोपतात. एक ज्यांना स्वप्नच पडत नाहीत अन एक ज्यांची स्वप्नं पूर्ण होतात. माझ्यासारखे काही अर्धवट झोपेत, उठ्ल्या क्षणाला रागात जागे होत, स्वप्नांची भुतं मानगुटीवर नेतात. कधी वाटतं स्वप्नांना आयुष्य आहे. कधी वाटतं आयुष्य हेच स्वप्न आहे! जाग यावी,निसटून जावं.

Sunday, August 19, 2012

TaleSpin ...




















Clouds infest pretty hills
churning into dopey islands..
love seeks refuging devdars
windswept by wanderlust..

they seem so distant now..
clouds..hills..
and i seem so close to me..

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...